jueves, 27 de julio de 2017

157.400 llars catalanes tenen tots els seus membres actius en situació de desocupació

Resultado de imagen de ugt catalunya

Les dades de l’EPA del segon trimestre de l’any que coneixem avui situen la taxa d’atur a Catalunya en el 13,2%, amb 497.400 persones en situació de desocupació:

 • 2,08 punts percentuals menys que el trimestre anterior i 2,75 punts percentuals menys que el segon trimestre de l’any 2016.
 • En termes absoluts, l’atur s’ha reduït en 79.300 persones respecte el trimestre anterior (-13,75%), i en 106.200 persones respecte al mateix període del 2016 (-17,59%).
 •  A l’Estat espanyol la taxa d’atur se situa en el 17,22%, amb 3.914.300 persones en situació de desocupació, 340.700 persones menys que el trimestre anterior (-8,01%), i 660.400 persones menys ara fa un any (-14,44%).
 • Població activa:767.900 persones. S’ha reduït en 6.700 persones respecte al trimestre passat (-0,18%), i en 17.0000 persones en relació al mateix període de l’any anterior (-0,45%).
 • Taxa d’activitat: 61,6%, amb un descens de 0,2 punts percentuals respecte el trimestre anterior, i 0,59 punts percentuals menys que l’any anterior.
 • Població ocupada:270.500 persones. S’ha incrementat en 72.600 persones respecte al trimestre anterior (+2,275%), i en 89.200 persones respecte al mateix trimestre de l’any 2016 (+2,80%).
 • Taxa d’ocupació: 53,4%, amb un increment de 1,1 punts percentuals respecte el trimestre anterior, i 1,2 punts percentuals més que ara fa un any.
 • Taxa de temporalitat: se situa aquest trimestre en el 21,71%, 0,95 punts percentuals més que el trimestre anterior i 1,04 punts més que l’any anterior.
 • Taxa de parcialitat: 14,58%, 0,04 punts percentuals menys que el trimestre anterior, però 0,21 punts més que el mateix trimestre del 2016.
Per províncies:
 • Barcelona: taxa d’atur del 13,03%, amb 362.400 persones desocupades.
 • Girona: taxa d’atur del 13,14%, amb 50.100 persones desocupades.
 • Lleida: taxa d’atur del 12,31%, amb 25.400 persones desocupades.
 • Tarragona: taxa d’atur del 14,96%, amb 59.600 persones desocupades.
 Segons el sexe:
L’atur s’ha reduït més entre les dones que entre els homes.
 • 800 dones menys en situació d’atur respecte al trimestre anterior (-14,11%), i 65.100 dones menys respecte al mateix trimestre del 2016 (-20,38%). En l’actualitat 254.400 dones estan en situació d’atur i la taxa d’atur femenina se situa aquest trimestre en el 14,17%.
 • Entre els homes, l’atur s’ha reduït en 37.400 homes respecte al trimestre anterior (-13,33%), i en 41.100 homes respecte a l’any anterior (-14,46%). Hi ha 243.100 homes en situació d’atur i la taxa d’atur masculina se situa en el 12,33%.
Població jove:
La taxa d’atur juvenil se situa en el  30,47%, 17,3 punts percentuals més que la taxa d’atur general, amb un total de 80.800 joves en situació de desocupació. La taxa de temporalitat dels joves s’ha situat en el 67,07%.
Població estrangera:
El nombre de persones estrangeres en situació de desocupació s’ha reduït en 16.500 persones respecte al trimestre anterior, i 79.100 persones respecte ara fa un any, situant-se en 133.100 persones. Representen el 26,75% del total de persones en situació d’atur.
Per sectors:
 • Els serveis han creat 52.000 llocs de treball aquest trimestre i 74.000 llocs de treball en relació a l’any anterior.
 • A la construcció, s’han creat 9.800 llocs de treball aquest trimestre i 21.400 llocs en un any.
 • L’agricultura ha destruït 2.700 llocs de treball aquest trimestre, però s’han creat 6.600  respecte el mateix període del 2016.
 • La indústria, tot i crear 13.700 llocs de treball aquest trimestre, s’han destruït 12.700 llocs de treball en relació a l’any anterior.
Tot i aquestes dades, continuem molt lluny de la recuperació del mercat de treball.
Valoració i propostes de la UGT de Catalunya
Les dades que hem conegut avui corresponen al segon trimestre de l’any 2016 que com cada any presenta una evolució positiva en quant a la reducció de la taxa d’atur i a la creació d’ocupació, responent al comportament habitual d’aquests tres mesos de l’any: abril, maig i juny.
Destaquem també la reducció de la població activa en 6.700 persones respecte al trimestre passat, i en 17.000 persones respecte al mateix període de l’any anterior, dada que afavoreix també la reducció de l’atur.
Tot i la bona evolució de les dades en termes absoluts, des de la UGT de Catalunya continuem alertant sobre la precarietat de l’ocupació que s’està creant, que dóna resposta de manera massiva a les necessitats estacionals de la temporada estiuenca i que, en cap cas, correspon a un canvi de model productiu ni a un increment de la qualitat de l’ocupació: creix la temporalitat i la parcialitat.
Alertem també sobre la destrucció de l’ocupació a la indústria, amb 12.700 llocs de treball menys que ara fa un any, mentre que a la construcció s’han creat 21.400 llocs de treball i 74.000 als serveis.
Per una altra banda, segons l’EPA d’aquest trimestre, 357.000 persones desocupades no cobren prestacions, el 71,77% de l’atur d’aquest trimestre; 90.800 llars no tenen cap persona perceptora d’ingressos; hi ha 157.400 habitatges amb tots els seus actius en situació de desocupació i 248.400 llars amb tots els assalariats amb contracte temporal.
Des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:
 •  Derogar de manera immediata de les reformes laborals imposades pel govern i la recuperació de tots els drets perduts per part de les persones treballadores.
 • Impulsar mesures actives urgents per a la creació d’ocupació en sectors més estables i amb més qualitat.
 • Fomentar la contractació indefinida amb ajudes finalistes per a la competitivitat, la investigació i el desenvolupament d’aquelles empreses que tinguin menys contractes temporals i contractin persones amb dificultats d’inserció.
 • Incrementar les mesures de control de la contractació per evitar el frau en la contractació i invertir recursos al Cos superior d’inspectors de Treball i Seguretat Social.
 • L’impulsar el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.
 • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació.
 • Dedicar més recursos i mesures per a la permanència i ocupabilitat de les persones treballadores de més edat i penalitzar les empreses per acomiadar als treballadors de més edat.
 • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació.
 • Agilitar els processos d’acreditació de les competències professionals com a mesura per augmentar l’ocupabilitat de les persones amb més dificultats d’inserció al mercat laboral.
 • Reformar el sistema fiscal per generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals

No hay comentarios:

Publicar un comentario