viernes, 12 de mayo de 2017

Càmeres ocultes en el lloc de treball

LOGOUGT imagen destacada GJ

camara vigilancia
El jutjat social 26 de Barcelona ha declarat la nul·litat d’un acomiadament, per violació del dret fonamental a intimitat a l’haver-se gravat a la treballadora amb càmeres ocultes en el lloc de treball i a més de la corresponent readmissió acorda una indemnització per danys morals:

El supòsit de fet es refereix a un acomiadament disciplinari d’una treballadora per fumar en el lloc de treball, decisió que l’empresa va prendre després de contractar els serveis d’un detectiu privat que va procedir a instal·lar càmeres ocultes en el lloc de treball.
El jutjat social entén que, seguint la doctrina de la sentència del Tribunal constitucional 39/2016, si bé lògicament no és necessària la informació prèvia de la instal·lació de càmeres ocultes, sí que cal distingir entre la vigilància efectuada amb càmeres de vídeo permanents i càmeres ocultes.
En aquest últim cas considera que, perquè la utilització legítima de càmeres ocultes, no impliqui vulnerar el dret a la intimitat de la treballadora, segueix fent falta que la seva utilització superi la triple anàlisi de necessitat; proporcionalitat; i idoneïtat. El jutjat considera que en aquest cas la mesura no era imprescindible (criteri de necessitat) per aconseguir fer efectiva la prohibició de fumar podent-se utilitzar altres mitjans menys invasius de la intimitat de la treballadora, i tampoc era una mesura proporcional al mal causat, ja que considera que la violació del dret a la intimitat de la treballadora ha estat més greu que la vulneració de la prohibició de fumar, infracció que no pot ser qualificada de falta disciplinària molt greu.

Així mateix, a més de la corresponent readmissió de la treballadora al seu lloc de treball amb pagament dels salaris de tramitació corresponents, imposa a l’empresa una condemna a indemnitzar addicionalment a la treballadora amb 9.004.20 € per danys morals.

Lluis Moya – Advocat del Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya

No hay comentarios:

Publicar un comentario